Enkel fråga 15/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 15/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Ronald Boman

2001-09-07

EF1520002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

 

Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet från 19.7.1977 stadgar klart och tydligt i 6 ' följande "Enskild person har rätt att få ta del av allmän handling, som är offentlig".

     Jag har utgått från att detta stadgande gäller även lagtingsledamöter. Trots detta finns fortfarande tjänstemän i ledande ställning som obstruerar och vägrar följa lagens anda och mening. Trots ett antal muntliga påpekanden till ansvariga landskapsstyrelseledamöter i denna fråga händer inget konkret utan tjänstemännens godtycke fortgår.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem i landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Avser landskapsstyrelsen informera tjänstemännen om tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet?

 

 

 

Mariehamn den 7 september 2001

 

 

 

Ronald Boman