Enkel fråga 15/2001-2002

Tillhör ärendet: Olagligt polisregister
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 15/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom

2002-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Olagligt polisregister

 

 

I massmedia har framkommit att polisen för ett register över ungdomar som tagits av polisen. Enligt uppgift använder polisen detta register vid behandling av olika ärenden.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

På vilka lagliga grunder för polismyndigheten ett register över ungdomar som tagits av polisen?

 

 

Mariehamn den 31 maj 2002

 

 

Bert Häggblom