Enkel fråga 15/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 15/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Bristande rättssäkerhet vid beviljande av ersättning för skördeskador

 

I riket har nyligen en ny lag och förordning om skördeskador trätt i kraft.

Lagen gäller fler grödor än tidigare och ersättningsvillkoren är tydligt specificerade. På Åland regleras ersättningarna för skördeskador av en lag från 1979 och det råder oklarhet om vilka bestämmelser som gäller.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

I vilka avseenden avviker det åländska ersättningssystemet för skördeskador från motsvarande rikssystem som trädde i kraft den 15 april 2003?

 

 

Mariehamn den 2 maj 2003

 

 

Barbro Sundback