Enkel fråga 15/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 15/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

 

Utredande av ny fraktlinje från Åland

 

 

Central Interreg IV Programme projektet ”Via Åland” ämnar undersöka alternativa transportrutter från Hargshamn i Sverige via eventuellt Geta på Åland till Nystad i Finland. Utvecklade sjötransportrutter är synnerligen väsentliga för ett ö samhälle som Åland. Det är således viktigt att landskapsregeringen understöder den här typen av undersökningar.

 

               Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av  

               landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

                                                             Med vilka motiv nekar landskapsregeringen att delta i

                                                             finansieringen av projektet ”Via Åland” som i förlängningen 

                                                             kanske kunde leda till både förmånligare och effektivare

                                                             transporter till och från Åland.

 

Mariehamn den 08.04.2009

 

 

Anders Eriksson