Enkel fråga 15/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 15/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2010-09-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Åtgärder för att öka skogsavverkningen

 

Avverkningsmängden i det åländska skogbruket är ca 180.000 m3 årligen medan den årliga tillväxten är drygt 400.000 m3, alltså mer än dubbelt större än avverkningen. För att i större utsträckning ta vara på den produktiva resurs skogen utgör bör landskapsregeringen verka för att avverkningen ökar.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att öka avverkningen av åländsk skog och därigenom ta tillvara den produktiva resurs skogen utgör?

 

 

Mariehamn den 27 september 2010

 

 

 

Danne Sundman