Enkel fråga 15/2010-2011

Tillhör ärendet: Näringspolitisk utveckling
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 15/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2011-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Näringspolitisk utveckling

 

 

Ett av de grundläggande budskapen i det upprop som 8 företagschefer gjorde härförleden var att ”Näringspolitiken måste utvecklas för att trygga den långsiktiga utvecklingen av åländska företag”. Under den gångna lagtingsperioden har landskapsregeringen starkt koncentrerat sin näringspolitik på jordbrukets stödformer och nu när perioden är slut kommer man med ett turismstrategiprogram som vi inte ännu sett.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur tänker landskapsregeringen tydligt visa att man avser utveckla näringspolitiken under de kvarvarande 8 månaderna så att ”den långsiktiga utvecklingen av åländska företag kan tryggas”?

 

 

Mariehamn den 14 mars 2011

 

 

Roger Jansson