Enkel fråga 16/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 16/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Roger Jansson

2001-09-12

EF1620002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Motiven för tillsättande av nya styrelsemedlemmar i Ålands penningautomatförening

 

 

Landskapsstyrelsen har den 28.08.01 på enskild föredragning genom vicelantrådet Olof Erland beslutat att tillsätta en ny styrelse för Ålands Penningautomatförening med 5 män och 2 kvinnor.

     Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män stadgar att fördelningen mellan kvinnor och män i sådana organ skall vara minst i förhållandet 6:4.

     Såsom underlag för landskapsstyrelsens beslut måste förelegat noggranna överväganden och motiv för att fatta ett lagstridigt beslut, särskilt som medlemskap i denna styrelse erfordrar särskilda kunskaper och  affärsmässiga kompetenser.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Vilka var motiven att utgående från de särskilda kompetenskrav som bör ställas på medlemmar i styrelsen för Ålands Penningautomatförening och bestämmelserna i jämställdhetslagen utse föreningens nya styrelse?

 

 

Mariehamn den 12 september 2001

 

 

 

Roger Jansson