Enkel fråga 16/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 16/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2006-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Rekrytering av fackföreningsmedlemmar

 

 

Enligt uppgift har en finsk fackförening rekryterat medlemmar i en av landskapets gymnasialstadieskolor under skoltid i skolans lokaler under överinseende av lärare. Detta torde stå i strid med de principer på vilka utbildningen i skolorna skall baseras som anges i lagstiftning och övriga regelverk.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att det är korrekt att finska fackföreningar under skoltid under överinseende av lärare rekryterar medlemmar i de åländska gymnasialstadieskolorna?

 

 

Mariehamn den 31 maj 2006

 

 

Danne Sundman