Enkel fråga 16/2006-2007

Tillhör ärendet: Bidrag för TV-sändningar
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 16/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2007-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Bidrag för TV-sändningar

 

 .

Landskapsregeringen har, på enskild föredragning av ledmoten Runar Karlsson, beslutat ge public service-bolaget Ålands Radio och TV ab ett extra anslag om 47.000 EUR för utsändning av valdebatt och valvaka. Uppdraget har inte upphandlats och några betänkligheter verkar inte funnits över lämpligheten av upplägget.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Varför har inte uppdraget att sända ut valdebatt och valvaka upphandlats och anser landskapsregeringen förfarandet med att ge Ålands Radio och tv ett extra anslag på detta sätt förenligt med bolagets public service-uppdrag?

 

 

Mariehamn den 11 september 2007

 

 

 

Danne Sundman