Enkel fråga 16/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 16/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm 

2010-09-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Infertilitetsbehandling inom ÅHS

 

ÅHS erbjuder idag  infertilitetsbehandling på medicinska grunder. Insemination sker utanför Åland. I samband med att ÅHS-styrelsen behandlade verksamhetsplanen för 2011 uppstod en diskussion angående möjligheten för HBT-personer att inbegripas i en utredning om möjligheten till insemination på Åland.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilken politisk nivå anser landskapsregeringen att beslut skall tas angående HBT-personers möjlighet till samhällsfinansierad insemination?

 

 

 

Mariehamn den 28 september 2010

 

 

Gun-Mari Lindholm