Enkel fråga 16/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 16/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2002-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utvecklingen av radio- och TV-verksamheten på Åland

 

 

Digitaliseringen av TV-sändningarna förutsätter stora investeringar i teknisk utrustning samt viktiga mediapolitiska beslut om programurval. Lagtinget har uppdragit åt landskapsstyrelsen att i detta ärende bereda ett meddelande.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

När avser landskapsstyrelsen överlämna sitt meddelande med ett innehåll som kan läggas till grund för en plan för utvecklingen av radio- och TV-verksamheten på Åland på meddellång sikt, vilket lagtinget enhälligt efterlyste så sent som i mars 2002?

 

 

Mariehamn den 3 juni 2002

 

 

Barbro Sundback