Enkel fråga 16/2010-2011

Tillhör ärendet: Defibrillator
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 16/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2011-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Defibrillator

 

 

Det pågår en debatt i samhället angående användandet av defibrillator (s.k. hjärtstartare). Företag, föreningar, organisationer och privatpersoner har tagit del av de positiva resultat av användandet av defibrillatorer vilka kan vara utplacerade på olika strategiska platser. Flera önskar påbörja egen verksamhet i syfte att rädda liv.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Har landskapsregeringen tänkt ge rekommendationer och i så fall vilka, angående användandet av defibrillatorer?

 

 

Mariehamn den 16 mars 2011

 

 

Gun-Mari Lindholm