Enkel fråga 17/2001-2002

Tillhör ärendet: Kranförarutbildning
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 17/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2002-06-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Kranförarutbildning

 

Ålands lagtings kulturutskott har i betänkande nr 2/1997 anfört att det är skäl för att landskapsstyrelsen kontinuerligt följer utvecklingen och vid behov vidtar åtgärder angående yrkesexamen.

     Enligt uppgifter har en ålänning som erhållit kranföraryrkesexamen i Sverige inte fått denna godkänd för verksamhet på Åland.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem i landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsstyrelsen vidtagit så att kranförare med svensk yrkesexamen får examen godkänd för verksamhet i landskapet Åland?

 

 

Mariehamn den 3 juni 2002

 

 

Gun-Mari Lindholm