Enkel fråga 17/2005-2006

Tillhör ärendet: Tullbron i Degerby
Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 17/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2006-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tullbron i Degerby

 

 

Föglö kommun har i många år påpekat för landskapet att Tullbron i Degerby är i undermåligt skick. Enligt uppgift har det dock funnits restaureringsplaner för bron från landskapets sida eftersom det funnits upptagna budgetmedel för den saken. Bron är mycket central och viktig för både näringsliv och turism.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad har landskapsregeringen för planer för Tullbron i Degerby?

 

 

Mariehamn den 2 juni 2006

 

 

Katrin Sjögren