Enkel fråga 17/2006-2007

Tillhör ärendet: Stöd för privata muséer
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 17/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2007-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Stöd för privata muséer

 

Landskapsregeringen har tidigare aviserat ett eventuellt nytt stödsystem för privata muséer. Detta skulle uppmuntra ett mångsidigt utbud och värna om engagemanget för kulturarv av olika slag med regional spridning.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka upplysningar kan landskapsregeringen ge angående planerna på ett nytt stödsystem för privata muséer?

 

 

Mariehamn den 11 september 2007

 

 

 

Danne Sundman