Enkel fråga 17/2008-2009

Tillhör ärendet: Eckeröhallens framtid
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 17/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2009-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Eckeröhallens framtid

 

 

Avtalet för driftsbolaget Eckeröhallen Ab utlöper år 2010. Driftsbolaget vill fortsätta att driva hallen men har inte kunnat komma överens med landskapet om hur avtalet ska se ut, bl.a. vill man ha investeringshjälp av landskapet med en ny konstgräsmatta. Stora ekonomiska värden står på spel om inte landskapet med det snaraste förmår avgöra på vilket sätt Eckeröhallens framtid ska tryggas.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När och på vilket sätt tänker landskapsregeringen besluta om Eckeröhallens framtid?

 

 

Mariehamn den 22 april 2009

 

 

Barbro Sundback