Enkel fråga 17/2010-2011

Tillhör ärendet: Elevdemokrati
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 17/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2011-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Elevdemokrati

 

Då landskapets ungdomspolitiska program debatterades i lagtinget inbjöds ungdomar från gymnasialstadiet till en gemensam diskussion där det framkom att ungdomar önskat föra fram sina synpunkter men att det inte finns några fastslagna möjligheter till det. Samma frågeställning har diskuterats i Unga obundna och där det även framkommit önskemål om tydliggöra studeranderådens roll som remissinstans.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att öka elevdemokratin på gymnasialstadiet?

 

 

Mariehamn den 16 mars 2011

 

 

Gun-Mari Lindholm