Enkel fråga 18/2002-2003

Tillhör ärendet: Ersättning för sälskador
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 18/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Namn

2003-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ersättning för sälskador

 

 

De senaste fem åren har sälskadorna i det yrkesmässiga kustfisket ökat. Beståndet påverkar även övriga nyttjare av vattnen såsom sportfiskare. Det har gått så långt att stora möjligheter till fiske nästan helt gått förlorade och sälen kommit att bli det absolut största hotet mot fiskerinäringen.

     I vissa EU-länder betalas idag ut ersättningar för sälskador, på Åland betalas motsvarande ersättningar för skador på grödor och skog.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vad avser landskapsstyrelsen vidta för åtgärder med anledning av den ökade sälstammen och dess skadeverkan för den åländska fiskerinäringen?

 

 

Mariehamn den 17 september 2003

 

 

Fredrik Lindqvist