Enkel fråga 18/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 18/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2006-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Kurser i svenska för inflyttade

 

 

Möjligheten att lära sig svenska är en av grundbultarna för integrationen på Åland. Efterfrågan på kurser i svenska är stor och utbudet alldeles för litet. Dagens situation är oacceptabel.

Enligt lagen skall kursplatser ges i första hand till arbetslösa.

De som redan har arbete blir satta i en sämre position.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur tänker landskapsregeringen säkerställa att de inflyttade som vill lära sig svenska får göra det?

 

 

Mariehamn den 13 september 2006

 

 

Katrin Sjögren