Enkel fråga 18/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 18/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson

2007-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Investeringsstöd för projekt i socialvårdsplanen

 

 

I sitt betänkande till lagstiftningen om reform av landskapsandelssystemet skriver finansutskottet att projekt som är anhängiggjorda och intagna i socialvårdsplanen behandlas enligt gällande regler. Enligt information från finansavdelningen avser landskapsregeringen att endast tillämpa gällande regler för investeringar anhängiggjorda för 2008.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen fullfölja lagtingets beslut och behandla de projekt som anhängiggjorts i socialvårdsplanen enligt gällande regler?

 

 

Mariehamn den 14 september 2007

 

 

Lagtingsledamot

 

 

Åke Mattsson