Enkel fråga 18/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 18/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2009-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Stimulansåtgärder för byggsektorn på Åland

 

ÅHS:s styrelse har förordat att anta de lägsta inkomna anbuden för att bygga psykiatrihuset på sjukhusområdet. Styrelsen utgår från att landskapsregeringen tillser att alla underleverantörer innehar näringsrätt samt kartlägger huruvida de föreslagna anbuden kan tillräknas som stimulansåtgärder i det åländska samhället. All offentlig byggnation borde under nuvarande konjunkturläge koordineras med utbudet av lokal arbetskraft och lokala entreprenörstjänster.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen att fullfölja projektet även om kartläggningen visar att de önskade stimulanseffekterna inte blir uppnådda?

 

 

 

Lemland den 28 april 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm