Enkel fråga 18/2010-2011

Tillhör ärendet: Föglötunneln
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 18/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2011-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Föglötunneln

 

Det förefaller oklart hur projektet att förse Föglö med fast förbindelse ska gå vidare. Det finns medel i budgeten för att färdigställa miljökonsekvensbedömningen men konkreta åtgärder från landskapsregeringens sida för att driva projektet vidare lyser med sin frånvaro.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att driva projektet med att förse Föglö med fast förbindelse vidare och vilken är tidsplanen för projektet?

 

 

 

Mariehamn den 17 mars 2011

 

 

 

Danne Sundman