Enkel fråga 19/2001-2002

Tillhör ärendet: Fiskodlingskonferens
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 19/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2002-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Fiskodlingskonferens

 

 

Ålands fiskodlarförening r.f. anordnar fiskodlingskonferens i Kasnäs den 25-26 september 2002 till vilken 50 personer är anmälda, varav 15 från Åland och 35 från Finland. Av de gemensamma kostnaderna om 8.285 euro betalar landskapsstyrelsen 90 procent eller  7.456 euro.

 

Med anledning av ovanstående ställer jag med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen följande fråga:                        

 

Vilka motiv har landskapsstyrelsen tillämpat när de finansierat en konferens som arrangeras utanför Åland och där landskapsstyrelsen betalar även de finländska deltagarnas andel i de gemensamma kostnaderna?                                                                                                               

 

 

 

Mariehamn den 23 september 2002

 

 

Ronald Boman