Enkel fråga 19/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 19/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2003-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Distriktsförlikningsmannens opartiskhet

 

Då det nu står klart att distriktsförlikningsmannen Roger Eriksson kandiderar i lagtingsvalet för liberalerna kan han inte längre anses tillräckligt opartisk och ha det handlingsutrymme och förtroende av arbetstagarparten som krävs för att kunna medla i den sedan länge pågående strejken för att densamma skall avslutas snabbt.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsstyrelsen framställa till berörd myndighet om att en annan distriktsförlikningsman utses?

 

 

Mariehamn den 17 september 2003

 

 

 

Danne Sundman