Enkel fråga 19/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 19/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Leo Sjöstrand

2007-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Landskapsförordningen om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav

 

 

Enligt 7a § 4 punkten i landskapsförordning om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav skall en godkänd brandsläckare finnas, dock endast om fritidsbåten har en inombordsmotor eller en utombordsmotor på mer än 25 kilowatt eller är utrustad med spis, värmare eller någon annan anordning med öppen låga. Förordningen gäller fritidsbåtar med en längd på 2,5 - 24 meter med vissa undantag.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att landskapsförordningen om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav är tillräckligt tydligt skriven i fråga om kraven på handbrandsläckare?

 

 

Mariehamn den 17 september 2007

 

 

 

 

Leo Sjöstrand