Enkel fråga 19/2010-2011

Tillhör ärendet: Studentexamen
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 19/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2011-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Studentexamen

 

 

Enligt uppgifter i massmedia finns det grava problem med översättningen av studentexamensproven vilket påpekats av lärare vid Ålands Lyceum. Dessa översättningsfel gör proven svårförståeliga och i vissa fall har detta lett till felaktigheter i uppgifterna som påverkat provresultaten.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad avser landskapsregeringen göra för att komma tillrätta med översättningsproblemen inom studentexamen?

 

 

Mariehamn den 24 mars 2011

 

 

 

Danne Sundman