Enkel fråga 2/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

1999-12-28

EF0219992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Återvinning av förpackningar och förpackningsavfall

 

Landskapsstyrelsen har 22.09.1998 i stöd av landskapslagen om renhållning utfärdat en landskapsförordning om förpackningar och förpackningsavfall vilken trädde i kraft 01.11.1998. Enligt förordningens 7 § skall varje distributör av dryckesburkar innehållande aluminium svara jämsides med förpackaren för återanvändning och återvinning till för konsumenten eller användaren lättillgängliga insamlingsställen.

 

Med stöd av 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga.

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att berörda rederier skall fullfölja sina skyldigheter i enlighet  med 7 §  landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall?

 

 

 

Mariehamn den 28 december 1999

 

 

 

Barbro Sundback