Enkel fråga 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Roland Boman

2000-11-03

EF0220002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder

 

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem i landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Ämnar landskapsstyrelsen vidta åtgärder för att förhindra uthyrning av lagtingets plenisal under den period lagtinget sammanträder?

 

 

 

Mariehamn den 3 november 2000

 

 

 

Roland Boman