Enkel fråga 2/2002-2003

Tillhör ärendet: Narkotikaproblemet
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2002-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Narkotikaproblemet

 

Missbruket av narkotiska preparat bland ungdomar på Åland inger mycket stor oro. Narkotikamissbruket har en tendens att gå i vågor. Nu förefaller det som om missbruket skulle accelerera samtidigt som vi nås av uppgifter om att polisen, som en av de starkaste faktorerna i det preventiva arbetet, mer än halverar resurserna inom narkotikaområdet.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga

 

Vad har landskapsstyrelsens gjort för att begränsa narkotikamissbruket och vad ämnar landskapsstyrelsen göra för att polisens resurser inom narkotikaområdet bibehålls på en fortsatt hög nivå?

 

 

Mariehamn den 8 november 2002

 

 

Lasse Wiklöf