Enkel fråga 2/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson

2005-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Byggande av regleringsdamm och småbåtssluss för båttrafik i Vargsundsådran

 

 

Vid behandlingen av årets budget beslöt lagtinget att anslå medel för byggande av en regleringsdamm med automatik för fiskvandring och slussanordning för småbåtstrafik i Vargsundsådran.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När avser landskapsregeringen att verkställa lagtingets beslut angående regleringsdammen och småbåtsslussen i Vargsundsådran?

 

 

Mariehamn den 7 mars 2005

 

 

Sune Mattsson