Enkel fråga 2/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2005-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ålands rätt att föra talan i EU-domstolen

 

 

Finland kommer enligt uppgift inte att försvara den åländska försäljningen av snus inför EU-domstolen vilket innebär att Åland med största sannolikhet redan på förhand är dömt att förlora målet. Åland har alltså på förhand bedömts skyldig och skall enligt självstyrelselagen i sista hand ansvara för utdömda EU-böter.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur tänker landskapsregeringen agera i framtiden för att en sådan situationen inte skall upprepas, där Åland kan bli ålagt EU-böter men inte har möjlighet att försvara sitt ställningstagande.

 

 

Mariehamn den 7 december 2005

 

 

Brage Eklund