Enkel fråga 2/2006-2007

Tillhör ärendet: Miljökrav för fartyg
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson

2006-11-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

Miljökrav för fartyg

 

 

Övergången till bränsle med låg svavelhalt i sjötrafiken är en av de åtgärder som krävs för att minska de luftburna utsläppen och därmed också förbättra Österjöns miljötillstånd och minska påverkan på klimatet. Det har framkommit att Tallink överväger att utvidga användningen av billigare bränsle med högre svavelhalt. Passagerarfärjetrafiken drar nytta av Ålands skatteundantag och borde, åtminstone som motprestation, ta största möjliga miljöhänsyn och utnyttja bästa möjliga teknik och bränsle.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Kommer landskapsregeringen att vidta några åtgärder för att uppmuntra rederier att använda bästa möjliga miljöteknik och förhindra eller fördyra för fartyg som anlöper Åland att använda bränsle som inte uppfyller kraven på största möjliga miljöhänsyn?

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 22 november 2006

 

  

Viveka Eriksson