Enkel fråga 2/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Språkkunskapskraven i de åländska församlingarna

 

 

Många ålänningar har med bestörtning tagit del av det språkbeslut som Borgå stiftsfullmäktige tog vid sitt möte på Åland, det vill säga att språkkunskaper i finska kommer att krävas för kyrkoherdar och andra tjänster med högskoleexamen inom församlingarna på Åland. Trots att religion och politik inte skall sammanblandas så bör landskapsregeringen agera när kyrkan på Åland inte är anpassad till den åländska autonomin.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen det finnas orsak att med de kyrkliga myndigheterna ta upp en dialog i frågan om krav på kunskaper i finska för viss personal inom kyrkan på Åland?

 

 

Mariehamn den 5 december 2007

 

 

Anders Eriksson