Enkel fråga 2/2009-2010

Tillhör ärendet: Hembygdsrätten
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2009-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Hembygdsrätten

 

 

 

Den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt föreslog i sitt betänkande den 2 april 2009 (Åländsk utredningsserie 2009:4) bland annat enhälligt avseende förvärv av hembygdsrätt följande (se sidan 41-43):

 

”Kommittén föreslår ett avskaffande av finskt medborgarskap som en förutsättning för förvärv och innehav av hembygdsrätt.

 

Kommittén föreslår att landskapsregeringen hos Finlands regering initierar en ändring av självstyrelselagen så att den kan antas av riksdagen under innevarande mandatperiod.”

 

Motiven för ändringen angavs främst vara ojämlikheten och olika behandling av personer bosatta på Åland. Den tid (”riksdagens innevarande mandatperiod”) som kommittén anger som tidsram för ändringen i självstyrelselagen börjar nu snabbt rinna ut.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt har landskapsregeringen inlett och hur avser man genomföra kommitténs enhälliga förslag och dess angivna tidtabell?

 

 

 

Mariehamn den 25 november 2009

 

 

Roger Jansson