Enkel fråga 2/2010-2011

Tillhör ärendet: Landskapets utbildningspolicy
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 2/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Landskapets utbildningspolicy

 

 Vårt svenska språk utgör en av de viktigaste byggstenarna i självstyrelsesystemet. I och med de utökade problemen att erhålla högkvalitativ utbildning på svenska I Finland, har allt fler ungdomar sökt sig till Sverige för vidarestudier. En utveckling som de flesta politiker stött, vilket också skapat möjligheter för ålänningarna att vara en del av det svenska utvärderingssystemet. Något som igen förefaller var på väg att ändra. Enligt uppgifter i media så får dock allmänheten den upplysningen att inte utbildningsavdelningen tänker lägga två strån i kors för att lösa den uppkomna situationen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilken utbildningspolicy är det som gäller för landskapsregeringen beträffande åländska studerandes möjligheter till vidareutbildning i Sverige?

 

 

 

Mariehamn den 23 november 2010

 

 

Anders Eriksson