Enkel fråga 20/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 20/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2003-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård

 

 

Hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård som nu fungerar är tillsatt för mandatperioden 01.01-2000 - 31.12.2001.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Av vilken anledning har landskapsstyrelsen inte ännu tillsatt en ny hälsonämnd utgående från gällande lag?

 

 

Mariehamn den 18 september 2003

 

 

Bert Häggblom