Enkel fråga 20/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 20/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Ltl Anders Eriksson

2006-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Rekryteringen av läkare till den åländska sjukvården

 

 

Läkare utbildade i bl.a. övriga nordiska länder avkrävs numera tre års handledd tjänstgöring i stället för tidigare två för att få läkarlegitimation i Finland, vilket kommer att leda till att läkare drar sig för att söka jobb i Finland.

     För Åland är beskedet extra allvarligt till följd av örikets språkliga särställning och det stora antalet ålänningar som skaffar sig läkarutbildning utanför Finlands gränser. Reformen kommer även att få allvarliga följder för rekryteringen av t.ex. svenska läkare till Ålands hälso- och sjukvård.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Har landskapsregeringen informerats av riksmyndigheterna om de ändrade bestämmelserna för erhållande av läkarlegitimation i Finland för dem som avlagt examen utomlands och hur har landskapsregeringen i så fall agerat för att trygga tillgången i landskapet på svenskspråkiga läkare?

 

 

Mariehamn den 30 oktober 2006

 

 

Anders Eriksson