Enkel fråga 20/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 20/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2009-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tryggande av ålänningars möjligheter till högskolestudier i Sverige 

 

En klar majoritet av åländska högskolestuderande bedriver sina studier i Sverige bl.a. på grund av att  den utbildning som erbjuds där är det svenskspråkiga alternativet på många områden.  För tryggandet av Åland som ett enspråkigt svensk och livskraftigt samhälle är det ytterst viktigt att ålänningar fortsättningsvis har goda möjligheter till högre utbildning i Sverige som ända sedan självstyrelsens tillkomst har ett särskilt ansvar för att bevara det svenska språket, kulturen och sedvänjorna på Åland. Enligt uppgift kommer tillträdesreglerna till svensk högskola att förändras från och med höstterminen 2010.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder vidtar landskapsregeringen för att trygga goda möjligheter till högskolestudier i Sverige för ålänningar?

 

 

 

Mariehamn den 27 maj 2009

 

 

Gun-Mari Lindholm