Enkel fråga 20/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 20/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2011-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Övningslokaler

 

Ungdomar som brinner för musik har påtalat svårigheter med tillgången till lokaler att öva i. Även andra ungdomar med andra fritidssysselsättningar har påtalat brist på lokaler. Landskapet har genom budgetmedel varit delaktig i tillkomsten av många idrottsanläggningar.

 

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Kan landskapsregeringen erbjuda någon av sina tillgängliga lokaler för ungdomarna att utöva sin fritidssysselsättning i?

 

 

 

 

Mariehamn den 2011-04-11

 

 

Gun-Mari Lindholm