Enkel fråga 20/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 20/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw

2007-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Återbetalning av barnomsorgsavgifter

 

 

 

 

 

På grund av bristfällig lagstiftning har kommunerna hamnat i en situation med återbetalningsskyldighet av barnomsorgsavgifter till invånarna. Detta betyder stora extrakostnader för kommunerna

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur tänker landskapsregeringen  kompensera kommunerna för de ekonomiska åtaganden de tar på sig när de återbetalar barnomsorgsavgifterna.

 

 

 

 

Mariehamn den 18 september 2007

 

 

Raija-Liisa Eklöw