Enkel fråga 21/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 21/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2003-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Nedläggning av linjer i skärgårdstrafiken

 

 

Trafikansvarige landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson har i massmedia uppgett att i landskapets budgetförslag för år 2004 ingår en nedläggning av den tvärgående linjen vintertid. Detta medför allvarliga förändringar i grundstrukturen i de berörda regionernas möjligheter att verka, då detta bland annat bryter kontakten mellan den norra och södra skärgården.

 

     Med hänvisning till 48§ 2 mom. i lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsstyrelsen det vara mer ändamålsenligt att skära i skärgårdstrafiken genom nedläggning av linjer, än genom att avskaffa onödiga driftsutgifter som t.ex. klassningsavgifterna till Det Norske Veritas?

 

 

 

Mariehamn den 29 september 2003

 

 

Mats Perämaa