Enkel fråga 21/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 21/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2009-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ersättande skola för barnen på Lappo

 

 

Förra veckan beslöt kommunstyrelsen i Brändö kommun att Lappo skola stängs inför skolåret 2010-2011. Föräldrarna till de barn som i höst börjar årskurs 1 ställer sig mycket tveksamma till att skicka sina barn med olika färdmedel till skolan i Brändö. Som ett alternativ till skolan i Brändö undersöker man nu möljligheterna att starta en s.k. ersättande skola. Med tanke på Ålands småskalighet, bör man vara öppen för att finna alternativa småskaliga lösningar som gör att barnfamiljer trots allt vill stanna kvar i regionen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka möjligheter ser man från landskapsregeringens sida att starta en ersättande skolverksamhet på Lappo och hur ställer man sig till att inleda en försöksverksamhet?

 

 

Mariehamn den 1 juni 2009

 

 

Camilla Gunell