Enkel fråga 21/2010-2011

Tillhör ärendet: Information om kommunalvalet
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 21/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen 

2011-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Information om kommunalvalet

 

 

Valdeltagandet för inflyttade har varit mycket lågt i de senaste valen. Målet bör vara att många röstar i höstens val och särskild uppmärksamhet bör ägnas de med annan etnisk och språklig bakgrund. Enligt landskapslagen om lagtings- och kommunalval ska landskapsregeringen i mån av möjlighet i god tid underrätta alla som har rösträtt i kommunalvalet om rösträtten och rätten att kandidera.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka insatser har landskapsregeringen vidtagit för att informera inflyttade om deras demokratiska rättigheter att delta och rösta i kommande kommunalval?

 

 

 

Mariehamn den 12 april 2011

 

 

Carina Aaltonen