Enkel fråga 22/2002-2003

Tillhör ärendet: Utbyggnad av polishuset
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 22/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2003-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utbyggnad av polishuset           

 

 

Landskapsstyrelsen avser, med motivet att flytta alarmcentralen till polishuset, trots det rådande ekonomiska läget, bygga ut polishuset. De fördelar som en flyttning av alarmcentralen skulle få i form av synergi- och ekonomiska effekter uteblir dock i den modellen som man nu jobbar efter.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Med vilka motiv avser landskapsstyrelsen i rådande ekonomiska situation bygga ut polishuset för att där inrymma alarmcentralen?

 

 

Mariehamn den 30 september 2003

 

 

 

 

Danne Sundman