Enkel fråga 22/2010-2011

Tillhör ärendet: Målsättning för fiskodlingen
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 22/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2011-04-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Målsättning för fiskodlingen

 

 

Jag har den 25 mars 2010 fått skriftlig information från regeringens fiskeribyrå enligt vilken landskapsregeringen tillsatt en samrådsgrupp för fiskodlingen. Utifrån resultatet från samrådsgruppen kan detaljerade målsättningar och tidsramar tas fram för hur belastningen från fiskodlingen ska minskas. Arbetet ska enligt landskapsregeringen presenteras under hösten och målsättningen slås fast under året.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur ser resultatet av det ovan av landskapsregeringen beskrivna arbetet ut och vilka var de målsättningar som landskapsregeringen slog fast under år 2010 i enlighet med den givna informationen?

 

 

Mariehamn den 13 april 2011

 

 

Roger Jansson