Enkel fråga 24/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 24/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Skyldigheten att inrätta skyddsrum

 

Den 28.5.2008 hemställde lagtinget om att landskapsregeringen dels vidtar omedelbara åtgärder i samverkan med berörda myndigheter i riket för att samtliga anvisningar för byggande av skyddsrum finns tillgängliga på svenska, dels upptar förhandlingar med Finlands regering för att få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Vad har landskapsregeringen gjort för att få till stånd ett generellt undantag om behovet av skyddsrum på Åland i enlighet med lagtingets beslut?

 

 

Mariehamn den 7 september 2009

 

 

Anders Eriksson