Enkel fråga 24/2010-2011

Tillhör ärendet: Varroafritt Åland
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 24/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2011-05-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Varroafritt Åland

 

Biodlingen är oerhört viktig för Ålands diversifierade flora och i synnerhet för pollinering av frukt och bär i den kommersiella trädgårdsodlingen. Åland är högst troligen varroafritt i dag. För att bibehålla detta krävs lagstiftning om importstopp av bin till Åland.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När och hur ämnar landskapsregeringen vidta åtgärder för att säkerställa att Åland förblir ett varroafritt område?

 

 

Mariehamn den 10 maj 2011

 

 

Carina Aaltonen