Enkel fråga 25/2008-2009

Tillhör ärendet: Hembygdsrätt till adoptivbarn
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 25/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2009-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Hembygdsrätt till adoptivbarn

 

Enligt internationella överenskommelser har ett adoptivbarn samma rättigheter och skyldigheter som ett biologisk barn. På Åland gäller givetvis samma överenskommelser men enligt uppgift så har inte landskapsregeringen de senaste åren beviljat hembygdsrätt direkt till adoptivbarn med åländska föräldrar.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att se till att de adoptivbarn som kommer till en familj med hembygdsrätt  erhåller hembygdsrätt på motsvarande sätt som barn födda av åländska föräldrar.

 

 

Mariehamn den 11 september 2009

 

 

Fredrik Karlström