Enkel fråga 26/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 26/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2011-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ändring av jordförvärvstillstånd

 

Landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd får inte ändras eller upphävas, inte heller får avvikelse från den göras på annat sätt än 55 § lagtingsordningen (1972:11) föreskriver. Att äga och besitta fast egendom i landskapet är en konstitutionell rättighet som regleras i lag. Ändringar i de legala villkoren för denna rättighet bör ske genom lag inte genom ändring av landskapsförordning.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Kommer landskapsregeringen att genom ett majoritetsbeslut ändra på grunderna för beviljande att jordförvärvstillstånd genom att i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd stryka rekvisitet                   attraktivt och känsligt strandområde och område som gränsar till   vatten?

 

 

Mariehamn den 6 juni 2011

 

 

Barbro Sundback