Enkel fråga 27/2010-2011

Tillhör ärendet: ERUF-stöd till föreningar
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 27/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2011-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


ERUF stöd till föreningar

 

I budgeten för år 2011 redovisas för Europeiska regionala fondens medel för Åland 2007-2013. Sammanlagt finns det 6.251.104 euro upptaget för programperioden. För åren 2007-2010 har 4.248.000 euro beviljats. Målgruppen är företag, föreningar och offentliga aktörer.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Hur många föreningar har ansökt om medel och beviljats stöd från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond under perioden 2007-2011?

 

 

Mariehamn den 6 juni 2011

 

 

Barbro Sundback